Search

Posts Tagged ‘Lokomotiva’

Parní lokomotiva ?ady 475.1 p?ezdívaná Šlechti?na HD , Czech Steam locomotive 475


Ve dnech 26. 6. a 27. 6. 2010 se jako každé léto konalo setkání parních lokomotiv. Letos ta ?est p?ipadla na parní lokomotivy ?ady 475.1 p?ezdívané Šlechti?na. Jako každý rok se konalo n?kolik jízd parních vlak? , které vyvrcholilo hromadným p?ijezdem 3 parních lokomotiv v ?ele jednoho zvláštního vlaku do Krupé. Odtud už pokra?ovali jednotliv? zp?t do Lužné u Rakovníka. Našt?stí p?ítomnou trojici parních lokomotiv doplnila opožd?ná plze?ská 475.111 která m?la bohužel nehodu na to?n? a tak se nemohla ú?astnit hlavního programu. Z krupé jezdili soupravy zp?t jednotliv? a jeli v po?adí 1) 475.196 výtopny Vrutky 2) 475.101 výtopny Brno a 3) 475.179 výtopny D??ín. Between 26 6th and 27 6th 2010, like every summer a meeting of steam locomotives. This year that honor went to the steam locomotive nicknamed 475.1 aristocrat. Like every year, held several runs steam trains, which culminated in the mass arrival of three steam locomotives at the head of a special train to hail. From there it went back to the individual at Lužná Rakovníka. Fortunately, present three steam locomotives introduced late Pilsener 475111 which was unfortunately a casualty of the swivel and thus could not participate in the main program. The hail went back sets individually and drove into turn 1) Plants Vrutky 475 196 2) 475 101 Plants Brno and 3) 475 179 Plants Decin.

14 comments - What do you think?  Posted by - November 2, 2012 at 10:40 pm

Categories: Vintage Steam Engines   Tags: , , , , , , , ,

Steam train ride / Parné vlaky na Myjave 2010 / lokomotiva 475.196


Steam train ride between the towns Stara Tura (SVK) and Veseli nad Moravou (CZE). Many historic steam engines rode on this bueautiful route full of bridges and tunnels in summer 2010. / Jazda parného vlaku na trati Stará Turá a Veselí nad Moravou. V lete roku 2010 jazdilo viacero historických parných vlakov na tejto nádhernej trati plnej viaduktov a tunelov.

1 comment - What do you think?  Posted by - August 11, 2012 at 10:38 pm

Categories: Vintage Steam Trains   Tags: , , , , , , , ,

Úzkorozchodná železnice Kolínská ?epa?ská drážka – Lokomotiva MI-611 (HF 694 Brigadelok)


Úzkorozchodná železnice “Kolínská ?epa?ská drážka” dne 8.7.2012 a hostující litevská parní lokomotiva MI-611 p?i ve?ejných zkušebních jízdách. Lokomotiva MI-611 (HF 694 Brigadelok) byla vyrobena v roce 1916 firmou Henschel & Son (Kassel). Po dokon?ení rekonstrukce, která probíhala v ?eské republice, se lokomotiva vrátí do Litvy do skanzenu ve Ventspilsu. (ENGLISH) Narrow gauge railway “Kolin sugar beet railroad” in 8.7.2012. Trains are drawn by guest steam locomotive MI-611 from Latvia. Location: Kolín, Czech republic. Web Kolínské ?epa?ské drážky: zeleznicka.bloudil.cz Web Skanzenu ve Ventspilsu (Piej?ras br?vdabas muzejs – Ventspils muzejs): muzejs.ventspils.lv/en/seaside-open-air-museum Web firmy Sea CZ (firma, která provedla rekonstrukci): www.seacz.cz Jak vypadala lokomotiva p?ed rekonstrukcí: www.heeresfeldbahn.de/Brigadelok/Lettland/Henschel14437/henschel_14437.htm

Be the first to comment - What do you think?  Posted by - July 11, 2012 at 3:41 am

Categories: Vintage Steam Locomotives   Tags: , , , , , , ,